Absolwenci i uczelnie

Absolwenci coraz rzadziej identyfikują się z uczelnią

Młodzi absolwenci studiów wyższych coraz rzadziej odczuwają jakąkolwiek więź ze swoją Alma Mater.

Niechętnie biorą udział w organizacjach absolwenckich i badaniach losów absolwentów. Dlaczego tak się dzieje?

Przedsiębiorczy absolwent zmorą Uczelni?

Podczas badania Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zauważono, że absolwenci niekiedy niechętnie identyfikują się ze swoją Uczelnią.

Czytaj dalej

Bezrobotni absolwenci

Liczba bezrobotnych w grupie absolwentów studiów wyższych

Licencjat, magister czy inżynier – rozkład bezrobocia. Jak radzą sobie na rynku pracy absolwenci szkół wyższych? Badanie BKL dostarcza zaskakujących informacji.

Młodzi bez pracy?

W doniesieniach publicystycznych często powtarza się, że młodzi Polacy, zwłaszcza ci z wyższym wykształceniem, mają trudności ze znalezieniem pracy. Tymczasem, według danych Eurostat, w 2013 r. stopa bezrobocia wśród osób w wieku 25 do 39 lat wyniosła tylko 10%. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowią niewielki odsetek.

Czytaj dalej

Losy absolwentów

Wyniki badania losów absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Co roku Uniwersytet Jagielloński i Warszawski walczą o pierwsze miejsce w rankingach uczelni wyższych w Polsce. Jak radzą sobie po zakończeniu studiów absolwenci UJ?

Absolwenci UJ szybko znajdują pracę

W przeprowadzonym przez UJ badaniu losów absolwentów z rocznika 2011/12 udział wzięło ponad 2 tys. absolwentów z kilkunastu wydziałów. Pół roku po ukończeniu studiów, 69% absolwentów pracowało, przy czym część łączyła zatrudnienie z dalszą nauką. 16% absolwentów poświęciło się kontynuowaniu edukacji, a bez pracy pozostawało jedynie 15% z nich.

Czytaj dalej

LA_news_1.1.2015_r.

Wyniki badania losów absolwentów AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie nieprzerwanie zajmuje czołowe lokaty w krajowych rankingach szkół wyższych. Jak radzą sobie jej absolwenci?

Dyplom AGH zapewnia pracę

Akademia Górniczo-Hutnicza już od kilku lat monitoruje losy opuszczających jej mury absolwentów. Wyniki badań magistrów AGH z rocznika 2012 wskazują, że w okresie pół roku po uzyskaniu dyplomu, ponad ¾ z nich miało pracę.

Czytaj dalej

Ministerstwo zdejmuje obowiązek z uczelni

Losy absolwentów

MNiSW nie chce już dłużej nakładać na uczelnie obowiązku monitorowania losów absolwentów. Badaniem dalszych losów absolwentów zajmie się samo Ministerstwo.

Monitorowanie losów absolwentów

MNiSW w zmienionej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym postanowiło zająć się badaniem dalszej kariery absolwentów, po zakończeniu przez nich kariery uczelnianej. Początkowo obowiązek ten nałożono na uczelnie wyższe, zgodnie z artykułem 13a, który jednak został uchylony.

Czytaj dalej