Losy absolwentów – witamy w serwisie – monitorowanie losów absolwentów

Losy absolwentów – badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów jest to proces, który ma za zadanie określić jaki wpływ ma wiedza i umiejętności zdobyte podczas toku studiów na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia studiów.

Wyniki badania losy absolwentów mogą posłużyć w przyszłości do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania treści kształcenia w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy. Ze względu na bardzo dużą populację absolwentów oraz zróżnicowanie ich ścieżek kariery w zależności od ukończonego kierunku i wydziału badanie będzie realizowane dla każdego wydziału odrębnie przez koordynatorów wydziałowych, wyniki badania będą gromadzone w jednej spójnej bazie danych. W cyklu kolejnych publikacji przekażemy przykłady badań losów absolwentów, ankiety oraz wyniki przeprowadzonych dotąd badań ankietowych. Losy absolwentów pomagają śledzić karierę zawodową po to by w przyszłości uczelnie mogły zaoferować jeszcze lepsze kierunki studiów

Wyniki badania losy absolwentów

Wyniki badania losy absolwentów bezpośrednio nie mają wpływu na ofertę edukacyjną uczelni. Gwarantują jednak zasób inforamcji, który dobrze wykorzystany może mieć wpływ na jakość oferowanych studiów i bezpośrednie przełożenia na dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *