Losy absolwentów – dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Losy absolwentów – przekaż informacje o swoich losach zawodowych

Absolwenci szkół wyższych powinni mieć świadomość, że biorąc udział w badaniu losy absolwentów wpływają na przyszłość swojej uczelni. Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, będące od 1 października 2011 roku ustawowym wymogiem, uznawane są obecnie za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

te_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Absolwenci, biorący udział w badaniu losy absolwentów, mają możliwość wypowiedzenia się na temat jakości kształcenia, jego wad i zalet, warunków studiowania, nabytych umiejętności oraz swojej pozycji na rynku pracy. Uwagi byłych studentów są cennym źródłem informacji dla uczelni o tym, jak edukuje. Byli studenci mogą z perspektywy czasu stwierdzić, jak lata studiów wpłynęły na rozwój ich kariery. Jakie były plusy i minusy procesu kształcenia. Czy zdobyte kwalifikacje umożliwiły zdobycie atrakcyjnej pracy. Dzięki temu uczelnia ma okazję zmodyfikować ofertę dydaktyczną tak, aby ułatwić przyszłym absolwentom strat na drodze do kariery.