Losy absolwentów – dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Losy absolwentów – przekaż informacje o swoich losach zawodowych

Absolwenci szkół wyższych powinni mieć świadomość, że biorąc udział w badaniu losy absolwentów wpływają na przyszłość swojej uczelni. Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, będące od 1 października 2011 roku ustawowym wymogiem, uznawane są obecnie za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

Dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Absolwenci, biorący udział w badaniu losy absolwentów, mają możliwość wypowiedzenia się na temat jakości kształcenia, jego wad i zalet, warunków studiowania, nabytych umiejętności oraz swojej pozycji na rynku pracy. Uwagi byłych studentów są cennym źródłem informacji dla uczelni o tym, jak edukuje. Byli studenci mogą z perspektywy czasu stwierdzić, jak lata studiów wpłynęły na rozwój ich kariery. Jakie były plusy i minusy procesu kształcenia. Czy zdobyte kwalifikacje umożliwiły zdobycie atrakcyjnej pracy. Dzięki temu uczelnia ma okazję zmodyfikować ofertę dydaktyczną tak, aby ułatwić przyszłym absolwentom strat na drodze do kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *