Monitorowanie losów absolwentów: metody, narzędzia, rezultaty

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wraz z Collegium Civitas w Warszawie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie  karier zawodowych absolwentów – metody, narzędzia, rezultaty”, z udziałem Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencję zaplanowano na 21 maja 2013 r. w Auli Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, XII p., Plac Defilad 1, Warszawa. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:30. Tematyka poruszana podczas konferencji to oczywiście losy absolwentów.

Podczas konferencji omówione zostaną wyzwania przed jakimi stoją uczelnie w związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia obowiązku monitorowania karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji: monitorowanie losów absolwentów