Współpraca na rzecz absolwentów – uczelnie podpisały list intencyjny

O tym jak ważne jest wsparcie absolwentów uczelni wyższych w poszukiwaniu pracy i podjęciu pierwszego zatrudnienia wiemy nie od dzisiaj. W dobie kryzysu losy absolwentów, którzy opuszczają mury uczelni nie mogą być ignorowane przez włodarzy szkół wyższych

12 czerwca w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyło się podpisanie dwóch listów intencyjnych w sprawie pomocy absolwentom uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy. To kolejny krok w przód, który ma na celu pokazanie jak ważne dla uczelni polskich są losy absolwentów.

Pierwszy z dokumentów dotyczy współpracy pomiędzy PWT a miastem Wrocław, drugi zaś poradnictwa zawodowego pomiędzy PWT a Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Dolnośląskim Forum HR i AG Test HR.

List podpisany przez prezydenta Rafała Dutkiewicza zakłada informowanie uczelni o najnowszych trendach na wrocławskim rynku pracy z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia i stażu dla absolwentów PWT. Partnerem PWT w wyżej wymienionych działaniach z ramienia miasta będzie Wrocławskie Centrum Akademickie, na czele z prof. Tadeuszem Lutym, pełnomocnikiem prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami wyższymi. Sygnatariusze drugiego listu również zobowiązali się do tego rodzaju współpracy z uwzględnieniem dodatkowo fachowej pomocy w utworzenia z czasem w strukturach administracyjnych PWT Biura Karier. Do tego czasu w zakresie poradnictwa zawodowego PWT będzie korzystało z pomocy Biura Karier UE oraz struktur Dolnośląskiego Forum HR i AG Test HR.

W konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania listów udział wzięli m.in.:

  • JM Rektor PWT, ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko,
  • JM Rektor UE, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz,
  • prof. dr hab. Tadeusz Luty, pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi,
  • Maciej Litwin, Wrocławskie Centrum Akademickie,
  • Janusz Dziewit, Dolnośląskie Forum HR.