Pigułka Sukcesu – program, który wpłynie pozytywnie na losy absolwentów uczelni

Ruszyła I edycja programu edukacyjnego Pigułka Sukcesu skierowanego do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Łódzkiej oraz do uczelni medycznych w Warszawie i Łodzi

Uczelnie dbają o swoich wychowanków monitorując losy absolwentów. Podejmują również działania aktywizujące zanim ci opuszczą mury alma mater. Celem realizowanych w ramach Programu działań jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych obecnie na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej. I edycja programu zakończy się w grudniu 2013, a kolejna rozpocznie się wraz z nowym rokiem kalendarzowym.

Zaplanowane w Programie działania umożliwią studentom rozwój osobisty, podniesienie poziomu kompetencji cenionych przez pracodawców, a także zdobycie doświadczenia. W ofercie edukacyjnej Programu znalazły się m.in.: warsztaty i szkolenia, wykłady, spotkania z biznesem oraz praktyki. Organizowane będą również konkursy pozwalające wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w praktyce. Dzięki temu, że wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci z różnych dziedzin, studenci będą mieli szeroki wybór tematyki zajęć dodatkowych. Będą mogli zagłębić się w tajniki marketingu, poznać od podszewki pracę przy kontroli jakości leków, zajrzeć w arkana zarządzania produkcją, dowiedzieć się więcej o potrzebnych w pracy kompetencjach miękkich czy też odpowiednio przygotować się do procesu rekrutacyjnego.

Ponadto, w ramach programu realizowany będzie Program Ambasadorski, który jest formą współpracy wybranej grupy studentów z Campus Recruiterem koordynującym Program. Inicjatywy przygotowane dla Ambasadorów pomogą rozwinąć zdolności organizacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów, czy umiejętności interpersonalne – wszystkie bardzo cenione przez pracodawców. Funkcja Ambasadora wiąże się także z dodatkowymi korzyściami, jak m.in.: zbudowanie sieci kontaktów, uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji na płatne praktyki na preferencyjnych warunkach. Ambasadorzy będą mieli też szansę wykazać się innowacyjnością we współpracy z Campus Recruiterem i współtworzyć plan działań dla kolejnych wydarzeń edukacyjnych w Programie.

W Programie zaplanowane są też takie wydarzenia jak Dzień Pracodawcy czy Gale podsumowujące. – Dzięki takim inicjatywom, zarówno środowisko studenckie, naukowe, jak i przedstawiciele biznesu, będą mogli przekonać się, że współpraca biznesu z edukacją jest możliwa w wielu różnych wymiarach. Jej efekty w perspektywie długoterminowej mogą być nieocenione z perspektywy zarówno osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracodawców poszukujących nowych talentów oraz z punktu widzenia rozwoju gospodarki – zauważa Anna Karbowiak, HR Business Partner w firmie Lek S.A., która jest partnerem Programu. – Z racji rosnącego niedopasowania podaży do popytu na rynku pracy, zaangażowanie pracodawców w działania realizowane w Programach Edukacyjnych wydaje się być niezbędnym elementem walki z problemami rynku pracy, szczególnie z perspektywy osób młodych, ale także firm, które mają szansę zaszczepić w studentach chęć samorozwoju oraz wyposażyć ich w kompetencje potrzebne na rynku pracy – dodaje Karbowiak.

Program Edukacyjny Pigułka Sukcesu realizowany jest w ramach projektu systemowego Biznes dla edukacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Partnerami Programu są firmy z Grupy Novartis, międzynarodowego koncernu farmaceutycznego: Sandoz, Lek S.A., Novartis i Alcon. Wsparciem w działaniach rozwojowych dla studentów są także dwie firmy z branży HR: Employees i Nowe Motywacje

Więcej informacji o samym Programie oraz bieżących działaniach można znaleźć na stronie www.pigulkasukcesu.pl