Jak WSIiZ w Rzeszowie dba o losy absolwentów?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 12 sierpnia rozpoczyna rekrutację na płatne, 3-miesieczne staże w największych firmach regionu, a nawet Polski. Przewidziane wynagrodzenia to nawet 9000 zł dla absolwentów i ponad 4000 zł dla studentów. Wystarczy aplikować by wziąć udział w rekrutacji

Staże odbywają się w ramach realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektu „WSIZ: Wiedza-Staże-Informacja-Zatrudnienie”. To jeden z programów, który pozwala budować relacje z wychowankami i dbać o ich losy.

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie oświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Zwiększa ich szanse na rynku pracy. Często jest pierwszym doświadczeniem zawodowym. Programem są również objęciu studenci niepełnosprawni. Staż odbyło 13 z nich – informuje Krzysztof Tokarz, p.o. kierownika Biura Karier WSIiZ.

Aby wziąć udział w stażu uczestnicy przechodzą rekrutację. Szczegóły na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym http://staze.wiedzaizatrudnienie.wsiz.pl

Staże studenckie w Zelmerze, WSK…

Aby pozyskać miejsca stażowe uczelnia współpracuje z firmami z regionu oraz całego kraju. Otrzymujemy oferty z przedsiębiorstw z branż odpowiadających kierunkom studiów WSIiZ. Najszerszą współpracę prowadzimy z firmami informatycznymi, bankami oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem – podkreśla Tokarz.

Studenci i absolwenci WSIiZ odbywają staże m.in. w firmach: Bank Zachodni WBK, Zelmer S.A., Develop Investment Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” Spółka Akcyjna, MTU Aero Engines Spółka z o.o., Metalzbyt Polska z o.o. oraz Vipera Cosmetics w Warszawie – mówi Krzysztof Tokarz, po kierownika Biura Karier WSIiZ, odpowiedzialny za kontakty z firmami.

Zatrudnieni po stażu

Wielu stażystów po zakończeniu udziału w programie otrzymało zatrudnienie. – Po zakończeniu stażu do dnia dzisiejszego pracuję w firmie Partners in Progress na stanowisku programisty. Podczas stażu pracowałem w zespole przy dużych projektach informatycznych, poznałem nowe technologie. Umiejętności i doświadczenie, jakie nabyłem związane są z zawodem, który wykonuję – podkreśla Łukasz Piechocki, który odbył staż zorganizowany przez WSIiZ w firmie Partners in Progress.

Wszyscy uczestnicy programu stażowego zdobyli praktyczną wiedzę, istotną w karierze zawodowej oraz zwiększyli swoje umiejętności organizacyjne i interpersonalne, które z pewnością będą przydatne w przyszłości.

Staż dał mi bardzo wiele, ponieważ zdobyte doświadczenie zaowocowało założeniem własnego salonu kosmetycznego – ocenia Aneta Małek, kosmetolog.

Dowiedz się więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania