(Nie-) znane Niemcy? II Zjazd Polskich Niemcoznawców

Czytelników serwisu zapraszamy na II Zjazd Polskich Niemcoznawców. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność organizować w dniach 21-23 listopada 2013 r. we Wrocławiu II Zjazd Niemcoznawców

Ta trzydniowa konferencja jest cyklicznym wydarzeniem, które po raz pierwszy odbyło się trzy lata temu. Zjazd składa się z kilku interdyscyplinarnych sekcji podzielonych na mniejsze panele tematyczne oraz licznych imprez towarzyszących.

W spotkaniu weźmie udział ponad 250 czołowych polskich naukowców zajmujących się tematyką niemiecką, jak również badaczy najmłodszego pokolenia, czyli studenci oraz doktoranci.

Do Wrocławia przyjadą historycy, germaniści, kulturoznawcy, filozofowie, socjologowie, politolodzy, prawnicy oraz przedstawiciele innych dziedzin nauki, a także dziennikarze zajmujący się na co dzień naszym sąsiadem zza Odry. W konferencji wezmą udział dodatkowo wydawcy i reprezentanci fundacji polsko-niemieckich. Odbędzie się także forum młodych naukowców, forum bibliotekarzy, forum badaczy z europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz specjalny panel dziennikarzy i medioznawców.

Organizatorom Zjazdu zależy przede wszystkim, by spotkanie nie było zamkniętym kongresem naukowym, ale wydarzeniem skierowanym do jaknajszerszego kręgu odbiorców.

Podczas kongresu zapytamy czołowych polskich niemcoznawców, jak zachodni sąsiad radzi sobie z kryzysem w UE; jakie są faktyczne skutki tegorocznych

wyborów do Bundestagu; a nawet, czy Turcy są poważnym problemem dla niemieckiej tożsamości narodowej? Na kanwie dyskusji, jaką wywołał miniserial „Nasze matki, nasi ojcowie” sprawdzimy, czy żywa jest pamięć o podstawowych faktach dotyczących II wojny światowej.

Zależy nam, by zaprezentować problematykę, która na co dzień zajmuje naszych zachodnich sąsiadów; szukamy przy tym korelacji z sytuacją polską -stąd na przykład pytanie o niemiecką gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii i prognozy dotyczące jej wprowadzenia w Polsce.

Ale będzie też miejsce na tematy lżejsze: ot choćby porównanie polskiego i niemieckiego „nabożnego podejścia do piłki nożnej”, czy też współczesnej masowej kultury młodych Niemców i ich polskich rówieśników.

To tylko niektóre z paneli, w których wezmą udział nasi goście i wrocławska publiczność.  Szczególną uwagę już teraz chcemy zwrócić na następujące wykłady, dyskusje. II Zjazd Niemcoznawców zainauguruje dyskusja panelowa: „Kultura sąsiedztwa i lęki utraty“ z udziałem prof. Stefana Chwina, dr. Andreasa Lawatego i dr. Jörga Berniga. Dzień później, 22 listopada, w cafe księgarni „Tajne komplety“ odbędzie się wieczór autorski Volkera Brauna, znanego i cenionego niemieckiego pisarza.

Tego dnia odbędzie się także forum medialno-filmowe zatytułowane „Kogo kręcą Niemcy?”, a szczególna uwaga skierowana zostanie na obrazy sąsiada.Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele redakcji m.in TVP, Polskiego Radia, Polityki, Gazety Wyborczej, mediów prawicowych i mediów lokalnych oraz korespondenci mediów niemieckich w Polsce. W czasie tego forum zaprezentujemy też fragmenty polskich i niemieckich filmów, które w ostatnich latach (stronniczo albo obiektywnie) przedstawiały „obraz tego drugiego”.

Zjazd Niemcoznawców ma być jednym z ważniejszych naukowych wydarzeń we Wrocławiu w 2013 roku!

Językami konferencyjnymi są język polski i niemiecki.

miejsce:  Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Strażnicza 1-3.

Poznaj uczelnie: Uniwersytet Warszawski