Monitorowanie karier absolwentów – konferencja

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 9 maja 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Konferencja objęta została patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.fundacja-edukacja.org.pl/artykul/275.html

Konferencja Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy poświęcona będzie omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy zewnętrznej. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier.

Nasza Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie ć najskuteczniejsze i dlaczego?
 • Jak procedury badania losów absolwentów w nowych warunkach prawnych?
 • Czy w monitorowaniu losów absolwentów socjologicznych, takie jak np. metody oparte na e-informacji?
 • losów absolwentów cenia i dostosowywania planów i programów studiów do wymogów rynku pracy?
 • Jakie dobre praktyki w monitorowaniu losów absolwentów stosowane przez najlepsze polskie uczelnie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych?

W trakcie konferencji zaprezentujemy praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Przedstawimy także wnioski i zalecenia wynikające z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące sposobów wykorzystania informacji zwrotnej z badań losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.  Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i pożądanych rozwiązań w dziedzinie monitorowania karier absolwentów.

Do udziału w obradach w charakterze referentów zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się problematyką:

 • jakości kształcenia,
 • zarządzania biurami karier,
 • metodologii badan społecznych,
 • rynku pracy.

Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień. Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Zapraszamy w szczególności:

 • rektorów, dziekanów, pełnomocników ds. jakości kształcenia,
 • pracowników biur karier,
 • specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem dydaktycznym,
 • przedstawicieli biur i organizacji odpowiedzialnych za budowanie relacji z absolwentami,
 • naukowców zainteresowanych problematyką rynku pracy,
 • naukowców zainteresowanych tematyką metod jakościowych w badaniach społecznych.

Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *