Wyniki badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Monitorowanie absolwentówW maju br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opublikował wyniki drugiej edycji badań losów absolwentów tej uczelni.

Badanie objęło absolwentów, którzy zakończyli studia między styczniem 2012 a grudniem 2013 r.

Badanie objęło 543 absolwentów studiów drugiego stopnia, 177 magistrów ekonomii, 82 magistrów Gospodarki Międzynarodowej, 32 absolwentów Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, 69 – towaroznawstwa i 190 magistrów zarządzania. Prawie 80% przebadanych osób wykonywało pracę najemną, a nieco ponad 12% miało własne firmy. 11% absolwentów poszukiwało pracy, a po 13% kształciło się dalej lub odbywało staże i praktyki. W ciągu roku od ukończenia studiów, 93,4% absolwentów uczelni pracowało, 6% poszukiwało pracy, a mniej niż jeden procent decydował się na bierność zawodową. Warto zauważyć, że ponad połowa (63%) pracowała już na studiach. ¾ absolwentów posiadało przynajmniej półroczny staż pracy w tym samym miejscu zatrudnienia w rok po zakończeniu studiów.

Przeciętne zarobki to ponad 3 tys. złotych netto

Przeciętne wynagrodzenie netto absolwentów studiów II stopnia na UEP przekroczyło 3 tys. zł, z czego pracujący w Poznaniu zarabiali przeciętnie 2730 zł netto, pracujący w województwie wielkopolskim – 2460 zł, zatrudnieni w mazowieckim 4378 zł, a pracujący za granicą – ponad 6 tys. złotych miesięcznie. Mediana zarobków magistrów UEP wyniosła 2629 zł netto, przy czym ponad 3 tys. na rękę otrzymywali zatrudnieni w sektorze informatyki i komunikacji, a najmniej, ok. 2,5 tys. zł, zatrudnieni w handlu i działalności usługowej.

Większość licencjatów kontynuuje studia

Badanie losów absolwentów wskazuje, że tylko 2% licencjatów nie planuje zdobyć dyplomu magistra. Osoby, które postanowiły zakończyć edukację na studiach I stopnia (36 ankietowanych), radziły sobie bardzo dobrze na rynku pracy. Ich średnie zarobki netto wyniosły 3600 zł netto. Warto zauważyć, że pracowali oni w większości w Warszawie lub za granicą, a ponadto decyzja o zaprzestaniu studiów wynikała w większości przypadków z faktu znalezienia wyjątkowo atrakcyjnej pracy. W związku z tym nie można wyciągać daleko idących wniosków z bardzo dobrej sytuacji licencjatów po UEP.

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *