Wyniki badania losów absolwentów AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie nieprzerwanie zajmuje czołowe lokaty w krajowych rankingach szkół wyższych. Jak radzą sobie jej absolwenci?

Dyplom AGH zapewnia pracę

Akademia Górniczo-Hutnicza już od kilku lat monitoruje losy opuszczających jej mury absolwentów. Wyniki badań magistrów AGH z rocznika 2012 wskazują, że w okresie pół roku po uzyskaniu dyplomu, ponad ¾ z nich miało pracę.

W trakcie poszukiwania pracy było jedynie 10% przebadanych absolwentów. Magistrzy z rocznika 2013 jeszcze szybciej znajdowali zatrudnienie – w ciągu pół roku od zakończenia studiów, pracowało ponad 80% z nich, a pracy szukało 9%. Spośród pracujących z rocznika 2012, aż 73% podpisało umowę o pracę. O mocnej pozycji magistrów AGH na rynku pracy świadczy fakt, że już w trakcie obrony pracy magisterskiej aż 44,4% absolwentów z 2013 r. posiadało pracę, a blisko 30% w ogóle nie poszukiwało pracy, ponieważ ofertę zatrudnienia otrzymało od pracodawcy.

Absolwenci AGH pracują w zawodzie

Prawie 90% magistrów AGH pracuje w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem. Nie dziwi więc, że właśnie ukończony kierunek jest najważniejszym czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy. Z kolei dla samych absolwentów najważniejsza jest możliwość rozwoju zawodowego, a stabilność zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia oraz lokalizacja firmy mają drugorzędne znaczenie. 66% magistrów AGH wybiera pracę w małopolskim, a za granicę Polski wyjeżdża ok. 3% z nich. Dyplom magistra daje bardzo dużo możliwości, nic więc dziwnego, że większość absolwentów studiów I stopnia w AGH decyduje się na kontynuacje nauki. Ze studiów rezygnuje niecałe 5% licencjatów.

Informatycy mają najlepiej

Spośród absolwentów informatyki stosowanej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, pracę znalazło 93%. Najmniejszy odsetek osób pracujących był obserwowalny wśród absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn (77,5%). Pracodawcy najchętniej oferowali pracę (bez jej poszukiwania ze strony absolwenta), magistrom elektrotechniki, metalurgii, elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki stosowanej. Zarobki powyżej 5 tyś zł otrzymywało 60% magistrów informatyki oraz 30% pracujących po informatyce stosowanej.

Poznaj uczelnię: Akademia Górniczo-Hutnicza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *