Liczba bezrobotnych w grupie absolwentów studiów wyższych

Bezrobotni absolwenci

Licencjat, magister czy inżynier – rozkład bezrobocia. Jak radzą sobie na rynku pracy absolwenci szkół wyższych? Badanie BKL dostarcza zaskakujących informacji.

Młodzi bez pracy?

W doniesieniach publicystycznych często powtarza się, że młodzi Polacy, zwłaszcza ci z wyższym wykształceniem, mają trudności ze znalezieniem pracy. Tymczasem, według danych Eurostat, w 2013 r. stopa bezrobocia wśród osób w wieku 25 do 39 lat wyniosła tylko 10%. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowią niewielki odsetek.

W populacji w wieku 25-39 lat jest ich tylko 6,4% (dane na 2012 i 2013 r.), a w populacji w wieku 25-74 lat jedynie 5%. Dane GUS na III kwartał ubiegłego roku („Aktywność ekonomiczna ludności”) wskazują, ze stopa bezrobocia dla osób z wykształceniem wyższym wyniosła 4,3%; dla porównania, pracy nie ma prawie 17% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.

Bezrobocie wśród absolwentów studiów

Autorzy raportu „Młodość czy doświadczenie” realizowanego w ramach BKL zbadali, jak rozkłada się stopa bezrobocia zależnie do posiadanego wykształcenia. Bezrobotnych jest prawie 17% osób z wykształceniem licencjackim, nieco ponad 12% inżynierów i co dziesiąty magister (10,3%) oraz magister inżynier (10,1%). Z danych wynika, że o pracę po studiach I stopnia zdecydowanie łatwiej inżynierom, niż licencjatom, jednak na poziomie studiów II stopnia różnica ta ulega zatarciu, a pracę tak samo łatwo znajdzie magister, jak magister inżynier. Co prawda większy odsetek magistrów inżynierów pracuje (ponad 85%, podczas gdy dla populacji magistrów odsetek ten wynosi niecałe 81%), jednak wynika to z wyższego udziału osób nieaktywnych zawodowo wśród magistrów.

Czy warto być inżynierem?

Mediana zarobków wśród absolwentów do 30 roku życia włącznie wyniosła 1817,30 zł netto (na podstawie danych z lat 2010-2012). Co ciekawe, mediana dla absolwentów studiów inżynierskich wyniosła 1800 zł, podczas gdy wśród absolwentów studiów nie-inżynierskich była wyższa o ponad 17 zł. Mediana wynagrodzenia netto w przypadku mężczyzn jest natomiast o 100 wyższa, jeżeli ukończyli studia inżynierskie. Dane nie potwierdzają więc szczególnie lepszej sytuacji inżynierów na rynku pracy. Opłacalne są natomiast studia II stopnia – mediana zarobków dla mężczyzn z licencjatem wynosi ok. 1850 zł, a magistrów ok. 2222 zł. W przypadku kobiet różnica jest również istotna, gdyż ukończenie studiów II stopnia podnosi medianę zarobków z ok. 1440 zł do ok. 1750 zł netto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *