Absolwenci coraz rzadziej identyfikują się z uczelnią

Absolwenci i uczelnie

Młodzi absolwenci studiów wyższych coraz rzadziej odczuwają jakąkolwiek więź ze swoją Alma Mater.

Niechętnie biorą udział w organizacjach absolwenckich i badaniach losów absolwentów. Dlaczego tak się dzieje?

Przedsiębiorczy absolwent zmorą Uczelni?

Podczas badania Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zauważono, że absolwenci niekiedy niechętnie identyfikują się ze swoją Uczelnią.

Autorzy raportu zwracają przy tym uwagę na prawidłowość, zgodnie z którą to właśnie młodzi ludzie, którzy podczas studiów starają się zapewnić sobie lepszy start na rynku pracy, podejmując wcześnie (w trakcie studiów), różne formy zatrudnienia, mają z tego powodu problemy na uczelni. Może to być powodem, dla którego po skończeniu studiów wyższych preferują zerwać kontakty ze swoją Alma Mater. Z jednej strony media i wyniki badań wśród pracodawców dowodzą, że studenci powinni możliwie wcześnie wchodzić na rynek pracy i zdobywać doświadczenie, a z drugiej tacy studenci, którzy nie pojawiają się na wykładach, konsultacjach, mają problemy z obecnością się na egzaminach i zaliczeniach, są traktowani przez uczelnie jako „problemowi”, w przeciwieństwie do niepracujących i dyspozycyjnych kolegów. Jest to swoisty paradoks, którego doświadcza większość polskich uczelni.

Wydział czy Uczelnia?

Tomasz Kamiński zidentyfikował jeszcze jeden problem, który utrudnia identyfikację absolwentów z uczelnią. Jest on zwłaszcza widoczny na większych uniwersytetach. Studenci identyfikują się raczej z wydziałem czy też kierunkiem studiów, a nie uczelnią jako taką. Wynika to z faktu, że to w ramach wydziału/kierunku następuje największa integracja, zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Ponadto, wiele imprez i wydarzeń, również o charakterze naukowym, ma charakter wydziałowy. Znacznie rzadziej organizowane są wydarzenia przeznaczone dla wszystkich studentów danej uczelni. PWSZ w Tarnowie, prowadząc badanie losów absolwentów, miała ogromny problem z uzyskaniem odpowiedzi od ankietowanych. Absolwenci nie chcieli utrzymywać związków z ukończoną szkołą. Wydaje się jednak, ze problem braku identyfikacji nie doświadczają jednak wszystkie szkoły wyższe. Przykładem może być Akademia Leona Koźmińskiego, która otwarła niedawno internetowy sklep z odzieżą i gadżetami z logo uczelni. Jego produkty cieszą się popularnością. Można więc zaryzykować twierdzenie, że absolwenci chętniej identyfikują się z uczelnią, z której mogą być dumni, oraz której dyplom jest postrzegany jako prestiżowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *