Praca na urlopie rodzicielskim według określonego grafiku

2226793da157c5-480-287-0-48-1500-899

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może łączyć go z pracą. Kodeks pracy reguluje tryb złożenia wniosku w sprawie podjęcia takiej pracy oraz metody wyliczania tzw. części przedłużającej urlop. Nie odnosi się jednak do wielu innych kwestii związanych z pracą na urlopie rodzicielskim. Wątpliwości praktyczne, jakie występują w tym zakresie, rozstrzygane są na gruncie różnych interpretacji, w tym stanowiska resortu pracy.

To pracodawca układa grafik

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie urlopu rodzicielskiego można łączyć z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik, który chciałby podjąć taką pracę, musi złożyć odpowiedni wniosek. W jego treści nie wskazuje się, według jakiego rozkładu miałaby być świadczona. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik może zasugerować pracodawcy preferowane przez siebie godziny i dni wykonywania pracy, nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki rozkład. Te ogólne reguły znajdują zastosowanie również w przypadku pracownika wykonującego pracę na urlopie rodzicielskim. Potwierdza to opinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka), choć resort pracy zaznacza, że pracodawca, w miarę możliwości, powinien uwzględnić sugestie pracownika dotyczące rozkładu czasu pracy na urlopie rodzicielskim.

Powrót na pełny urlop nie zawsze możliwy

We wniosku w sprawie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim pracownik musi wskazać okres, w którym zamierza pracować na tym urlopie. Wskazanie to jest wiążące nie tylko dla pracodawcy, ale i dla pracownika. Trzeba mieć na uwadze, że Kodeks pracy nie przewiduje możliwości rezygnacji z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim przed upływem okresu wskazanego we wniosku. Oznacza to, że pracownik nie może jednostronnie powrócić do korzystania ze wspomnianego urlopu w pełnym wymiarze. Jedynie w drodze uzgodnień z pracodawcą możliwe jest wcześniejsze zakończenie pracy na urlopie rodzicielskim. Tak też uznał resort pracy, wskazując że strony w drodze porozumienia mogą zmienić wniosek w sprawie pracy na urlopie rodzicielskim ustalając inną (wcześniejszą) datę jej zakończenia.

Więcej informacji: www.m.bankier.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *