Do kiedy absolwent uczelni posiada ubezpieczenie zdrowotne?

Wkrótce kończę studia. W wakacje mam planowaną operację kolana. Czy jako absolwent będę jeszcze objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, czy też będę musiał za operację zapłacić z własnej kieszeni?

Ubezpieczenie zdrowotne rodziców

Tak, chociaż nie przez długi czas. Nie ma co się jednak obawiać. Studenci uczelni wyższych są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Różne mogą być podstawy takiego ubezpieczenia.

Jeżeli student nie pracuje w trakcie swojej edukacji, będzie on objęty ubezpieczeniem pracujących rodziców, jako członek rodziny. Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeniem rodziców zawsze objęte są dzieci, które jeszcze nie osiągnęły pełnoletniości. Po przekroczeniu 18. roku życia dziecko może nadal korzystać z ubezpieczenia, jako członek rodziny ubezpieczonego, jeżeli nadal kontynuuje naukę. Tyczy się to właśnie studentów.

Niemniej jednak nie oznacza to, że takim ubezpieczeniem objęty zostanie każdy student. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami starsi studenci wraz z przekroczeniem progu 26. lat tracą prawo do świadczeń zdrowotnych, jako członkowie rodzin ubezpieczonego. Wówczas powinni zgłosić ten fakt władzom uczelni, która zobowiązana jest do ubezpieczenia studenta w NFZ.

Prawo do świadczeń absolwentów

Teraz przechodzimy do odpowiedzi na podstawowe pytanie. Czy z chwilą zakończenia studiów absolwent traci ubezpieczenie z dnia na dzień? Co do zasady wraz z końcem studiów wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Nie oznacza to jednak, że tak samo dzieje się z prawem do świadczeń, jakie przysługują ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasadą polskiego systemu ochrony zdrowia jest, iż samo prawo do świadczeń wygasa później, niż samo ubezpieczenie. Zgodnie z art. 67 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

Więcej informacji: www.infor.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *