Habilitacja na Łazarskim

a-14677260161073

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 27 czerwca br. przyznała Uczelni Łazarskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Tym samym formalnie trafiła do elitarnego grona 13 uczelni posiadających takie uprawnienia.

Decyzja Centralnej Komisji to potwierdzenie kompetencji, potężnego dorobku naukowego i jakości, jaką oferuje Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego. Przy wydawaniu decyzji brane pod uwagę były takie czynniki jak: odpowiednia ilości kadry, duża liczba rozpraw doktorskich, odpowiednie zaplecze naukowe, duże biblioteczne zasoby naukowe oraz sukcesy w łączeniu kształcenia akademickiego studentów z ich praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu prawnika.

Źródło: www.lazarski.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *