Rzecznik Praw Absolwenta – sprawa drukarza z Łodzi

W połowie sierpnia 2016 roku stowarzyszenie miejskie Wolne Miasto Łódź zwróciło moją uwagę na próbę ograniczenia wolności gospodarczej oraz osobistej jednego z łódzkich drukarzy, który odmówił świadczenia usług drukarskich dla podmiotu związanego z ruchem LGBT.

W ramach moich ustawowych obowiązków dbam o ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem i w konsekwencji ułatwianie znalezienia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga to wczesnego reagowania na zagrożenia powodowane przez tendencje antyrynkowe, oraz wskazywania niebezpiecznych interwencji przeciw swobodzie działalności gospodarczej oraz prób wprowadzania jej ograniczeń.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie, który będzie rozpatrywał ją w nadchodzącym czasie. W sprawę włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, z przykrością jednak konstatuję, że po niewłaściwej stronie. Pan Adam Bodnar zdecydował się sprzeciwić konstytucyjnym wolnościom obywatelskim, w tym wolności sumienia oraz swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wyżej przedkładając nieistniejące w ujęciu polskiej legislacji abstrakcyjne żądanie osoby prawnej.

Ponadto analiza prawna wprost wskazuje, że odmawiając usługi drukarz łódzki nie popełnił wykroczenia i nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Działając jako amicus curiae zaoferowałem łódzkiemu sądowi swoją opinię prawną oraz aksjologiczną w przedmiotowej sprawie. Obwiniony wyraził również zgodę na jej upublicznienie, w związku z czym pozwalam sobie ją załączyć w niniejszym emailu, wraz z linkiem do strony RPA.

www.nauka.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *