Pierwsze Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Piwowarstwa

We wtorek, 25 października o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej 1.35 Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ul. Balicka 122) zainaugurowane zostaną pionierskie studia z browarnictwa i słodownictwa w ramach projektu European Joint Doctorate Food Science. W innowacyjnym projekcie udział weźmie 8 doktorantów, którzy specjalistyczną wiedzę zdobywać będą na najlepszych europejskich uniwersytetach.

AGENDA SPOTKANIA

10.00 – 10.10  Welcome speech – Dean of the Faculty
10.10 – 10.50 Presentation of the project, including presentation of all the Partners – Aleksander Poreda – Project Coordinator, University of Agriculture in Krakow
10.50 – 11.00 Presentation of the scientific plans – Gert De Rouck, KU Leuven
11.00 – 11.15 Official opening of the Project, Rector of the University of Agriculture
11.15 – 11.45 Questions from the audience, contact with media, coffee break

Projekt EJDFoodSci w liczbach: 12 naukowców, 6 europejskich uczelni, 4 partnerów biznesowych, 8 doktorantów, 3 lata badań, staży, praktyk i podróży, miesięczne stypendium o wartości 2500 Euro, 2 mln Euro-całkowity budżet projektu!!!

W skład konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wchodząUniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Nottingham, belgijski Uniwersytet w Ghent,  Katolicki Uniwersytet w Leuven oraz Techniczny Uniwersytet w BerlinieKoordynatorem projektu jest dr hab. inż. Aleksander Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Głównym celem Projektu – European Joint Doctorate Food Science jest wykształcenie młodych specjalistów w rozwijającym się dynamicznie przemyśle browarniczym, którzy nie tylko będą prowadzić zaawansowane badania naukowe, ale przede wszystkim w przyszłości wdrożą innowacyjne zastosowania do przemysłu piwowarskiego w Polsce i na świecie.

W ramach nowoutworzonych studiów doktoranckich, które ukierunkowane będą na kształcenie w specjalizacji słodownictwo i browarnictwo, 8 młodych naukowców będzie prowadzić zaawansowane badania, a także przygotować się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań do przemysłu browarniczego w Polsce i na świecie. Doktoranci będą brać udział 
w specjalistycznych kursach – realizowanych na wszystkich uczelniach wchodzących w skład konsorcjum, i zdobywać doświadczenie w różnych instytucjach oraz zakładach przemysłu spożywczego w Europie. Wśród nich należy wymienić: VLB Berlin – Instytut Browarnictwa, angielską firmę FlavorActiV Limited, duński koncern piwowarski Carlsberg Group, czy belgijską wytwórnię słodu Boortmalt. Po zakończeniu studiów młodzi naukowcy otrzymają łączony stopień doktora z zakresu nauk o żywności i/lub inżynierii, oraz wspólny dyplom wydany przez co najmniej dwie uczelnie.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020, a całkowity budżet projektu wynosi ponad 2 mln euro. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z założeniami projektu oraz osobami zaangażowanymi w jego realizację.

Kontakt do Organizatorów:  tel. +48 12 662 47 91 e-mail: office@EJDFoodSci.eu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *