Sukces naukowca z Politechniki Łódzkiej – prof. Andrzej Górak członkiem Niemieckiej Akademii Nauk i Techniki

prof-gorak_baege_1559908_intProf. Andrzej Górak z Politechniki Łódzkiej został wybrany członkiem zwyczajnym acatech – Niemieckiej Akademii Nauk i Techniki. Akademia liczy 465 członków w tym kilkunastu zagranicznych. Prof. Górak jest obecnie jedynym Polakiem w prestiżowym gronie naukowców.

Acatech jest instytucją wszechstronnie działająca na rzecz rozwoju nauk technicznych. Do zadań Akademii należy mi.in. sporządzanie ekspertyz dla rządów krajowych i rządu federalnego Niemiec, wspomaganie transferu wiedzy między nauką i przemysłem oraz promowanie osiągnięć młodych naukowców.

Członkowie acatech to wybitne postaci ze świata nauki i przemysłu wyróżniające się szczególnym dorobkiem naukowym i aplikacyjnym oraz ogólnie uznawanym autorytetem w środowisku naukowym. Taką postacią jest Andrzej Górak, profesor zwyczajny w Politechnice Łódzkiej oraz profesor w Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Prof. Górak jest laureatem nagrody im. Krischbauma, przyznawanej raz na cztery lata przez Zrzeszenie Niemieckich Chemików za wybitne osiągnięcia naukowe. Został odznaczony Orderem Zasługi Polski i Niemiec za organizowanie współpracy naukowej między Polską i Niemcami. Jest inżynierem chemikiem, specjalizującym się w badaniach nad przemysłowymi metodami oczyszczania płynów przez destylację, membrany czy absorpcję. Wydana pod jego redakcją trzytomowa książka „Distillation” została dwa lata temu wyróżniona jako najlepsza na świecie w dziedzinie fizyki i chemii. Doktoryzował się w Politechnice Łódzkiej, habilitował w Politechnice Warszawskiej i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen. Jest współautorem kilkunastu patentów oraz około 230 artykułów, wielu w najlepszych czasopismach zagranicznych w jego dziedzinie. Wypromował 50 doktorantów. Był członkiem pierwszej Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *