Spotkanie osób, które już wiedzą, jak zarządzać szkołą wyższą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu od 2011 roku prowadzą wspólnie studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą. 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Auli im. Józefa Paczoskiego Collegium Biologicum UAM (ul. Umultowska 89), osoby, które ukończyły studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą, zbiorą się na pierwszym spotkaniu łączącym absolwentów wszystkich edycji tego kierunku.

Potrzeba dalszej edukacji absolwentów oraz chęć podtrzymania relacji i wymiany informacji między uczestnikami studiów to czynniki, które wpłynęły na fakt organizacji wydarzenia. Nie będzie to jedynie spotkanie czysto towarzyskie. Absolwenci MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą wysłuchają m.in. wystąpienia JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego. Ponadto, prof. Hanna Mamzer z Wydziału Nauk Społecznych UAM wygłosi wykład pt. „Wielokulturowość jako metafora zarządzania różnorodnością”. Zaplanowana na zakończenie dyskusja przy kawie będzie natomiast okazją do podjęcia tematu sytuacji szkolnictwa wyższego.

Warto dodać, że wśród absolwentów MBA ZSW znajdują się m.in. rektorzy i prorektorzy, kanclerze i wicekanclerze, dziekani i prodziekani, osoby kierujące działami administracji uczelnianej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, kierownicy działów, osoby kierujące dziekanatami, pracownicy sekcji IT, pracownicy biur rektora oraz nauczyciele akademiccy z całej Polski.

Dodatkowe informacje na temat studiów podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą dostępne są na stronie: www.mba.amu.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *