Poznańskie Innowacje dla informatyków

Po raz pierwszy połączą siły, aby zatrzymać studentów oraz absolwentów informatyki w Wielkopolsce.  W najbliższy piątek, 31 marca, o godzinie 15:00, rektorzy trzech największych szkół wyższych w Poznaniu: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, podpiszą umowę, której efektem będzie utworzenie spółki Poznańskie Innowacje.

Instytucja ta wspomoże m.in. rozwój gospodarki, techniki oraz wynalazczości. UAM w spółce będzie reprezentowany przez Wydział Matematyki i Informatyki.

se Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Poznańskie Innowacje będą organizatorem konkursów kierowanych do studentów kierunków informatycznych oraz młodych osób pracujących w branży IT. Twórcy spółki liczą, że wsparcie finansowe laureatów konkursów pozwoli im na rozwój oraz zakładanie własnych firm.

Inicjatywa stworzenia spółki narodziła się 4 lata temu, kiedy to naukowcy postanowili stworzyć środowisko życzliwe dla młodych osób rozpoczynających pracę w branży IT, by Ci zechcieli pozostać na terenie Wielkopolski. Do tej pory uczelnie zabiegały o kolejnych studentów konkurując ze sobą. Tym razem źródłem satysfakcji ma być synergia. Autorzy pomysłu wierzą, że współdziałanie przyniesie większy skutek niż suma działań konkurujących ze sobą podmiotów.