Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie

Politechnika Łódzka otrzyma ponad 9,7 miliona złotych dofinansowania na realizację trzech nowatorskich programów studiów doktoranckich. Środki zostały przyznane w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Z nowych studiów trzeciego stopnia skorzystają studenci Wydziałów: Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Mechanicznego. Projekty złożone przez uczelnię zostały wysoko ocenione. Na liście rankingowej znajdują się na 6, 22 i 26 miejscu wśród 47 pozytywnie ocenionych. Uczelnia należy też do największych zwycięzców w konkursie, więcej grantów, po 4, uzyskały tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czego mogą oczekiwać doktoranci od nowych studiów?

Projekt Wydziału ChemicznegoInterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jak podkreślają władze Wydziału Chemicznego wiele zagadnień badawczych realizowanych na trzech największych łódzkich uczelniach od dawna ma charakter międzyobszarowy, a realizacja wspólnych doktoratów wzmocni współpracę uczelni. 40 doktorantów podejmie studia III stopnia w okresie od października 2018 do końca października 2022. Nowatorski program ułatwi prowadzenie badań w różnych obszarach nauki: naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. Wykonywanie doktoratów np. z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii ianalityki chemicznej, ułatwi absolwentom dostosowanie się do rynku pracy, który wraz z rozwojem technologii zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności będzie realizował nowy program studiów doktoranckich opracowany w porozumieniu i współpracy z przedsiębiorcami. 22 studentów trzeciego stopnia kształcić się będzie, od września 2017 do grudnia 2021, zgodnie z najnowszą wiedzą oczekiwaną przez rynek pracy. Podejmowana tematyka badań ma mieć aplikacyjny charakter. W projekcie założono, że 8 doktorantów w swojej pracy doktorskiej przedstawi rozwiązania dotyczące wdrożenia rezultatów badań.

Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka” organizowana przez Wydział Mechaniczny obejmie 21 doktorantów. Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2018 roku przez kolejne pięć lat. Szkoła jest adaptacją do polskich warunków organizacyjno-prawnych brytyjskiej formuły „Centres for Doctoral Training, Knowledge Transfer Partnerships”. Słuchacze WSD uczestniczyć będą w dodatkowych warsztatach pozwalających na uzyskanie kompetencji i umiejętności związanych z innowacyjnością, transferem technologii i komunikacją naukową, prowadzonych przez specjalistów z prestiżowych ośrodków zagranicznych i krajowych.

Uczestnicy wszystkich trzech projektów będą brać udział w szkołach letnich, kursach specjalistycznych, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych, zajęciach związanych z wdrażaniem nowych technologii. Będą także otrzymywali stypendia naukowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *