Losy absolwentów – dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Losy absolwentów – przekaż informacje o swoich losach zawodowych

Absolwenci szkół wyższych powinni mieć świadomość, że biorąc udział w badaniu losy absolwentów wpływają na przyszłość swojej uczelni. Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, będące od 1 października 2011 roku ustawowym wymogiem, uznawane są obecnie za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

Czytaj dalej Losy absolwentów – dlaczego warto brać udział w badaniu losów absolwentów?

Losy absolwentów – witamy w serwisie – monitorowanie losów absolwentów

Losy absolwentów – badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów jest to proces, który ma za zadanie określić jaki wpływ ma wiedza i umiejętności zdobyte podczas toku studiów na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia studiów.

Czytaj dalej Losy absolwentów – witamy w serwisie – monitorowanie losów absolwentów