Monitorowanie losów absolwentów – podstawa prawna

Monitorowanie losów absolwentów – podstawa prawna

Znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, obowiązuje od października 2011 roku, wprowadziła ona obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Celem badania losy absolwentów jest zebranie danych na temat kompetencji absolwentów uczelni wyższych, zweryfikowanie procesu kształcenia w odniesieniu do wymogów rynku pracy, określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wpływają na przebieg kariery zawodowej.

Czytaj dalej Monitorowanie losów absolwentów – podstawa prawna